Vés al contingut

Serveis >

Consultoria

Assessorament econòmic-financer

 • Assessorament econòmic, financer i comptable
 • Revisió i anàlisi dels circuits administratius i comptables
 • Revisió i anàlisi dels circuits administratius i comptables
 • Elaboració informes econòmics-financers
 • Planificació economico-financera

Assessorament en operacions corporatives

 • Due Diligence operacions d’adquisició
 • Valoració d’empreses
 • Avaluació de negocis i projectes d’inversió
 • Elaboració de plans de viabilitat economicofinancera
 • Assessorament operacions de fusió o escissió
 • Suport en negociacions
Skip to content