Vés al contingut

Accesibilitat

Aquest document presenta les funcions d’accessibilitat que s’han introduït a la pàgina https://audixaudit.com, amb l’objectiu de millorar l’experiència d’usuari i el compliment dels estàndards d’accessibilitat web. Aquestes funcions permeten adaptar el contingut i la presentació de la pàgina a les necessitats i preferències de cada usuari, especialment d’aquells que tenen alguna discapacitat visual, auditiva, cognitiva o motriu. El document descriu cada funció, la seva utilitat i la seva forma d’ús.

Les funcions d’accessibilitat es troben en un menú desplegable que s’activa en prémer el botó “Accessibilitat” situat a la cantonada superior dreta de la pàgina. En prémer el botó, es mostra un panell amb les següents opcions:

  • Augmentar o disminuir el text: permet modificar la mida del text per facilitar-ne la lectura. Es pot augmentar o disminuir el text prement els botons Ctrl +i “+” o “-“, respectivament. La mida del text es pot ajustar fins a un 200% o un 50% de la mida original.
  • Veure en escala de grisos: permet eliminar els colors del contingut i mostrar-lo en tons de gris. Això pot ajudar a les persones amb daltonisme o sensibilitat al color a percebre millor el contrast i la informació. Es pot activar o desactivar aquesta opció prement el botó “Escala de grisos”.
  • Veure amb fons clar: permet canviar el color de fons del contingut a blanc i el color del text a negre. Això pot ajudar a les persones amb baixa visió o fotofòbia a reduir l’enlluernament i la fatiga visual. Es pot activar o desactivar aquesta opció prement el botó “Fons clar”.
  • Subratllar els enllaços: permet afegir un subratllat als enllaços per distingir-los millor de la resta del text. Això pot ajudar a les persones amb discromatopsia o dificultats per llegir a identificar i accedir als enllaços. Es pot activar o desactivar aquesta opció prement el botó “Subratllar enllaços”.
  • Canviar la font i fer-la llegible: permet canviar la font del text per una més senzilla i llegible, que té una major separació entre lletres, paraules i línies. Això pot ajudar a les persones amb dislèxia o dificultats per llegir a comprendre millor el contingut. Es pot activar o desactivar aquesta opció prement el botó “Font llegible”.

Es recomana utilitzar les funcions d’accessibilitat segons les necessitats i preferències de cada usuari, tenint en compte que algunes opcions poden ser incompatibles entre si o afectar al disseny original de la pàgina. Es recomana també provar les diferents opcions i ajustar-les segons el resultat obtingut. Es recomana finalment proporcionar un feedback sobre les funcions d’accessibilitat, per millorar-les i ampliar-les en el futur.

Skip to content