Vés al contingut

Serveis >

Complementaris

Treballs assignats per la legislació mercantil

 • Obligacions convertibles en accions
 • Exclusió dret de subscripció preferent
 • Valoració d’accions en els supòsits de transmissió a causa de mort o forçosa d’accions i en determinats supòsits de separació i exclusió de socis
 • Liquidació d’usdefruit sense acord o entre les parts sobre l’import a abonar
 • Altres treballs de valoració daccions o participacions socials

Revisions limitades i procediments acordats

 • Revisions limitades
 • Revisions de declaracions anuals envasos (ECOEMBES)
 • Revisions Reporting Package
 • Certificacions fets concrets
 • Revisió comptes justificatius de subvencions
 • Càlcul del valor afegit brut als efectes de la certificació de la condició de consumidor electrointensiu

Actuacions en qualitat d´experts

 • Dictàmens pericials
 • Due Diligence
 • Revisió RSC (Responsabilitat Social Corporativa)
 • Revisió de refinançament
 • Verificació Estats Informació No Financera
Skip to content